SÍLVIA PIQUÉ i ROBLES  &  BALTASAR SANVICENTE i SALES

D E S P A T X    D ' A D V O C A T S

Amb més de 25 anys d'experiència, dedicats a oferir tot tipus de serveis, assessorant jurídicament en l’àmbit laboral, civil, matrimonial, penal, fiscal i administratiu.

Especialistes en una gran varietat de temes relacionats amb acomiadaments, pensions, arrendaments, herències, separacions, divorcis, accidents de circulació, declaracions de renda, estrangeria, nacionalitat, multes i indemnitzacions entre d’altres.

Ubicats al centre de Mataró amb aparcament i transport públic proper.  Un despatx capaç d’oferir assessorament i gestió en tot tipus de reclamacions, tant judicials com extrajudicials.


ESPECIALITATS

CIVIL

MATRIMONIAL

LABORAL

SEGURETAT SOCIAL

PENAL

CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU

FISCAL

HISENDA PÚBLICA

Matèries Penals:

 • Delictes greus, menys greus i lleus.
 • Execució de penes.
 • Judicis ràpids.
 • Alcoholèmies.
 • Accidents de tràfic.
 • Indemnitzacions.
 • Gestions judicials.
 • Cancel·lació antecedents penals...


Matèries Administratives:

 • Estrangeria.
 • Nacionalitats.
 • Residència.
 • Multes de trànsit.
 • Sancions administratives.
 • Declaracions de renda.
 • Reclamacions patrimonials.
 • Indemnitzacions.
 • Reclamacions bancàries: Clàusules sòl, IRPH i clàusules abusives en general -contractes hipotecaris-.

Matèries Civils:

 • Reclamacions de quantitat.
 • Contractes.
 • Arrendaments.
 • Desnonaments.
 • Separacions i divorcis.
 • Guarda de Menors i Pensions Alimentícies.
 • Herències, llegats, llegítimes.
 • Incapacitacions, autoritzacions judicials...


Matèries Laborals:

 • Acomiadaments.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Invalideses.
 • Indemnitzacions.
 • Pensions.
 • Fons de Garantia Salarial.
 • Gestions Seguretat Social.
 • Denúncies Inspecció de Treball...
Ubicació:

Carrer Sant Josep, núm. 34-36, 1r 2a

08302  -  MATARÓ

Telèfon: 93 796 49 05

Correu: piquesanvicente@gmail.com


Transport i comunicacions:

Autobús Urbà:          Mataró Bus línies 2, 4, 5 i 7 (Pl. de les Tereses)

Bus Interurbà:          Casas C1, C5 i C30 (Pl. de les Tereses)

                                   Sagalés 550, 551, 553 i 554 (Pl. de les Tereses)

                                   Barcelona Bus.

Parada Taxis:            Plaça de les Tereses.

Renfe:                        Línia Rodalies R1, RG1.

Parquings:                Plaça de les Tereses

                                  Carrer d'en Moles/La Riera

                                  Plaça Santa Anna© Copyright 2014

www.piquesanvicente-advocats.com